Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Paylaş

Bu Kategoride Bulunan Videolar

 • 1. Ünite I. Bölüm

  • 13 Kasım 2020
  • 1.265 Görüntüleme
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerinin Amacı, Tarihi ve Gelişim Süreci
  Detay
 • 1. Ünite II. Bölüm

  • 20 Kasım 2020
  • 579 Görüntüleme
  Bu derste, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, yükselme dönemi ve her iki dönemdeki önemli gelişmeleri; bu çerçevede devletin toplumsal, ekonomik yapısını, merkez ve taşra teşkilatını ve askeri teşkilat konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 2. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 833 Görüntüleme
  Bu derste, Osmanlı Devleti’nde duraklamanın nedenleri, Duraklama dönemi ıslahatları ve genel özellikleri, Gerileme dönemi ve ıslahatları, III. Selim Dönemi konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 3. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.147 Görüntüleme
  Bu derste, Osmanlı Devleti’nde Dağılma Dönemi genel özellikleri, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki etkileri, Dağılma dönemi ıslahatları ve Osmanlı’da demokratikleşme hareketleri konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 4. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 639 Görüntüleme
  Bu derste, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet ve İTC, 31 Mart Vakası ve Fikir Akımları konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 5. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 591 Görüntüleme
  Bu derste, Trablusgarp Savaşı, I. Balkan Savaşı Bab-ı Ali İsyanı, II. Balkan Savaşı dersleri hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 6. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 626 Görüntüleme
  Bu derste, 1. Dünya Savaşı Nedenleri, Savaşa Almanya'nın Yanında Girilmesinin Arka Planı, Osmanlı Devleti'ni Paylaşan Gizli Anlaşmalar, 1. Dünya Savaşında Savaşılan Cepheler ve 1. Dünya Savaşının Sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 7. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 359 Görüntüleme
  Bu derste, Mondros Mütarekesi, Paris Barış Konferansı, İzmir'in İşgali, Cemiyetler konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 8. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 526 Görüntüleme
  Bu derste, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Havza Bildirisi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri konuları bilgiler verilmiş olup, ayrıca bu derste, Mondros Ateşkes Antlaşmasını takiben başlayan işgal karşısında, Türk Milleti'nin Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlanan milli uyanışın önemi anlatılmaktadır.
  Detay
 • 9. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 447 Görüntüleme
  Bu derste, Amasya Görüşmesi, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli, İstanbul'un İşgali konularında hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 10. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 448 Görüntüleme
  Bu derste, TBMM'nin Açılması, TBMM'nin Yapısı ve Özellikleri, TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Sevr Antlaşması konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 11. Ünite I. Bölüm

  • 20 Kasım 2020
  • 226 Görüntüleme
  Milli Mücadele'nin Güney Cephesi hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca Sykes-Picot Anlaşması, Suriye İtilafnâmesi, Adana Cephesi, Urfa Cephesi, Antep Cephesi, Maraş Cephesi konuları üzerinde de durularak bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 11. Ünite II. Bölüm

  • 20 Kasım 2020
  • 212 Görüntüleme
  Bu derste, Milli Mücadele'nin Doğu Cephesi konusu hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca Milli Mücadele’de Doğu cephesinin ortaya çıkışı ve Ermeni Sorununu anlatılmaktadır.
  Detay
 • 12. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 214 Görüntüleme
  Bu derste, Batı Cephesinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 13. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 211 Görüntüleme
  Bu derste, Kütahya-Eskişehir savaşları, Mustafa Kemal'in başkomutanlığa getirilmesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 14. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 318 Görüntüleme
  Bu derste, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanat'ın Kaldırılması, Lozan Barış Görüşmeleri, Lozan Barış Antlaşması konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay