Matematik

Paylaş

Bu Kategoride Bulunan Videolar

 • 1. Ünite

  • 25 Kasım 2020
  • 1.091 Görüntüleme
  Bu derste, Temel Kavramlar konusu üzerinde durulmuştur. Rakam, Sayı, Sayı Kümeleri, İşlem Önceliği Tek ve Çift Sayılar, Pozitif ve negatif sayılar, Ardışık sayılar, Asal sayı, Aralarında asal sayılar kavramları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 2. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 623 Görüntüleme
  Bu derste, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler, konusu üzerinde durulmuştur. Rasyonel Sayı, Basit Kesir, Bileşik Kesir, Tam Sayılı Kesir, Ondalık Sayı, Devirli Ondalık Sayı kavramları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 3. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 598 Görüntüleme
  Bu derste, Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı konuları üzerinde durulmuştur. Sayı, Sayı Sistemleri, Basamak ,Basamak Değeri, Sayı Değeri gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 4. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 388 Görüntüleme
  Bu derste, Asal Çarpanlar, Tam Bölenler konuları üzerinde durulmuştur. Çarpan, Bölen, Asal çarpan, Pozitif bölen, Negatif bölen, Tam bölen kavramları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 5. Ünite

  • 23 Kasım 2020
  • 430 Görüntüleme
  Bu derste, Bölme ve Bölünebilme konuları üzerinde durulmuştur. Bölme işlemi, Bölünen, Bölen, Bölüm, Kalan, Bölünebilme kuralları gibi kavramlar hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 6. Ünite

  • 01 Aralık 2020
  • 463 Görüntüleme
  Bu derste, Faktöriyel ve Taban Aritmetiği konuları üzerinde durulmuştur. Faktöriyel, Taban, Farklı tabanlara göre sayıları dönüştürme ve çözümleme gibi kavramlar hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 7. Ünite

  • 01 Aralık 2020
  • 430 Görüntüleme
  Bu derste, En Küçük Ortak Kat, kısaca EKOK, En Büyük Ortak Bölen, kısaca EBOB konuları üzerinde durulmuştur. Ortak kat, Ortak bölen, EBOB, EKOK kavramları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 8. Ünite

  • 27 Kasım 2020
  • 323 Görüntüleme
  Bu derste, Birinci Dereceden Denklemler, Denklem Çözümleri ve Problemler gibi konular üzerinde durulmuştur. Denklem, Bilinmeyen değer, Birinci derece denklem kavramları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 9. Ünite

  • 04 Aralık 2020
  • 422 Görüntüleme
  Bu derste, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer konuları üzerinde durulmuştur. Basit Eşitsizlik, Kapalı Aralık, Açık Aralık ve Yarı Açık Aralık, Basit Eşitsizliklerin Özellikleri, Mutlak Değer, Mutlak Değerin Özellikleri, Mutlak Değerli Denklemler, Mutlak Değerli Eşitsizlikler,...
  Detay
 • 10. Ünite

  • 08 Aralık 2020
  • 623 Görüntüleme
  Bu derste, Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar konuları üzerinde durulmuştur. Üslü sayı, Üssün kuvveti, Negatif üslü sayı, Üslü sayılarda çarpma-bölme işlemi, Üslü sayılarda toplama-çıkarma işlemi, Köklü sayı, Kökün derecesi ve kuvveti, Köklü sayılarda çarpma-bölme işlemi,...
  Detay
 • 11. Ünite

  • 07 Aralık 2020
  • 167 Görüntüleme
  Bu derste, Çarpanlara ayırma, Özdeşlikler kavramları üzerinde durulmuştur. Çarpanlar ayırma, Ortak Çarpan Parantezine Alma, Gruplandırma Yoluyla Çarpanlara Ayırma, Üç Terimli İfadeleri Çarpanlara Ayırma, Terim Ekleyip Çıkarma Yoluyla Çarpanlara Ayırma, Değişken Değiştirme Yoluyla...
  Detay
 • 12. Ünite

  • 09 Aralık 2020
  • 123 Görüntüleme
  Bu derste, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık konuları üzerinde durulmuştur. Permütasyon, Permütasyon Sayısı, Permütasyonun Özellikleri, Tekrarlı Permütasyon, Kombinasyon, Kombinasyon Sayısı, Kombinasyonun Özellikleri, Olasılık, Deney, Çıktı, Örnek Uzay, Olay, Bir Olayın Olasılığı...
  Detay