Türk Dili-I

Paylaş

Bu Kategoride Bulunan Videolar

 • 1. Ünite

  • 20 Ekim 2020
  • 4.193 Görüntüleme
  Bu derste, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi konuları hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj kavramları hakkında da açıklamalar yapılmıştır.
  Detay
 • 2. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.562 Görüntüleme
  Bu derste, Kültür, Kültür Unsurları, Kültür Çeşitleri, Medeniyet, Dil-Kültür İlişkisi konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 3. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.276 Görüntüleme
  Bu derste, Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Türkçe\'nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri konuları hakkında bilgi verilmiştir.
  Detay
 • 4. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.028 Görüntüleme
  Bu derste, Altay Dil Birliği Dönemi, En Eski Türkçe Dönemi, İlk Türkçe Dönemi, Eski Türkçe Dönemi hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 5. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.038 Görüntüleme
  Bu derste, Tükçenin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisiyle İlgili Kurallar, Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları, Türkçede Hece Yapısı ve Hece Çeşitleri konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 6. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.489 Görüntüleme
  Bu derste, Vurgu, Vurgu Çeşitleri, Cümle, Grup ve Kelime Vurgusu Arasındaki Farklar, Tonlama konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 7. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 1.029 Görüntüleme
  Bu derste, Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 8. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 842 Görüntüleme
  Bu derste, Türk Diline, Yabancı Dillerden Geçen Ön Ekler ve Son Ekler, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazımı, Büyük ve Küçük Harflerin Kullanıldığı Yerler konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 9. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 760 Görüntüleme
  Bu derste, Yazım Kuralları hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca birleşik kelimelerin yazılışı, alıntı sözlerin yazılışı ve yabancı özel adların yazılışı hakkında da açıklamalar yapılmıştır.
  Detay
 • 10. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 546 Görüntüleme
  Bu derste, Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 11. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 434 Görüntüleme
  Bu derste, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak İşareti ve Tek Tırnak İşareti konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 12. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 247 Görüntüleme
  Bu derste, Denden İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç ve Kesme İşareti konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 13. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 373 Görüntüleme
  Bu derste, Cümle Bilgisi ve Kısaltmalar konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
  Detay
 • 14. Ünite

  • 20 Kasım 2020
  • 317 Görüntüleme
  Bu derste, Cümle Türleri konusu hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Anlamına Göre Cümleler, Yükleminin Yerine Göre Cümleler, Yapısına Göre Cümleler, Cümle Çözümlemeleri konuları hakkında da açıklamalar yapılmıştır.
  Detay